Aukštojo mokslo srityje neaišku ar vyksta neaišku ar reforma. Kol patvirtintas šios (ne)reformos viešinimo planas, bet vis dar nežinoma ir nesakoma kas bus ir netgi diskusijos dėl konkrečių projektų nepradedamos, (pradedu cituoti Švietimo ir mokslo ministerijos puslapio naujienas):

 

/…/ švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė dalyvauja Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos ministrų konferencijoje „Aplinka Europai“. Konferencija surengta Serbijos sostinėje Belgrade.

 

Ministrė Roma Žakaitienė dalyvauja jungtinėje aplinkos ir švietimo ministrų sesijoje „Mokomės vieni iš kitų: pasiekimai, iššūkiai ir pažanga“. Ankstesnė jungtinė ministrų sesija vyko 2005 m. Vilniuje. Tuomet buvo priimta Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos darnaus vystymosi švietimo strategija ir šios strategijos įgyvendinimo Vilniaus gairės.

 

Dalyvaudama diskusijoje ministrė R. Žakaitienė pristatė konferencijos dalyviams Lietuvoje parengtus dokumentus. Ministrė pasidžiaugė, kad šiemet buvo patvirtinta Nacionalinė darnaus vystymosi švietimo 2007–2015 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2007-2010 metams. Rengiant šį dokumentą dalyvavo Lietuvos Respublikos ministerijų atstovai, mokslo ir studijų institucijos, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos.

 

Švietimo ir mokslo ministrė taip pat atkreipė dėmesį į Lietuvos švietimo strateginius dokumentus, kuriuose sudarytos prielaidos darnaus vystymosi švietimui. Ministrė išreiškė nuomonę, kad viena iš prioritetinių darbo krypčių, siekiant sėkmingai įgyvendinti darnaus vystymosi programą, yra pedagogų, ir įvairių sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimas.“

 

Nesiginčysiu – gal ir svarbu ministrei susitikti su kitais ministrais. Bet klausimas, kaipgi su ta aukštojo mokslo reforma, visgi neramina.

Rodyk draugams