Kuri ES šalis turi daugiausiai fiskalinės drausmės? Kuri mažiausiai? Vieną iš atsakymų į šiuos klausimus suteikia Fiskalinės drausmės indeksas. Tai mano sukurtas nedidelis indeksas, kuris išrikiuoja ES šalis pagal tris mano nuomone svarbiausius fiskalinės drausmės rodiklius: valstybės išlaidų augimą, skolos dydį bei valstybės sektoriaus deficitą. Naudojamų duomenų laikotarpis 2005 – 2010 m. (indekso duomenys pateikti žemiau).

image

Indekse aukščiausiai įvertintų šalių ketvirtuką sudaro Liuksemburgas, Švedija, Bulgarija ir Estija, surinkusios 9 balus iš 10. Paskutinė vieta atitinka Airijai, ji surinko 1 balą. Priešpaskutinėje – Graikija su 3 balais. Lietuva yra 15-oje vietoje.

Regresinė analizė rodo, jog yra statistiškai reikšmingas ryšys tarp šalies įvertinimo balais Fiskalinės drausmės indekse bei šalies BVP augimo 2010 m. (P reikšmė yra mažesnė už 0,05). Apie 30 proc. šalių BVP augimo pasiskirstymo nulemia šalies įvertinimas indekse (R kvadratu rodiklis).

Regresijos lygtis: BVP = -3,06349 + 0,683506*Indeksas

Ji reiškia, kad vieno balo šalies vertinimo pagerėjimas Fiskalinės drausmės indekse lemia 0,7 aukštesnį BVP augimą 2010 m.

image

Indekso duomenys:

 

Deficitų proc. nuo BVP 2006-2010 m. suma

Skolos dydis proc. nuo BVP 2010 m.

Išlaidų proc. BVP augimas nuo 2005 iki 2010 m.

Indekso reikšmė

BVP augimas 2010 m.

Belgium

-11,4

96,2

0,8

6,5

2,3

Bulgaria

-2,6

16,3

0,8

8,9

0,2

Czech Republic

-15,9

37,6

1,1

7,6

2,7

Denmark

7,9

43,7

5,7

8,4

1,3

Germany

-9

83,2

1

6,9

3,7

Estonia

0,2

6,7

7

8,7

2,3

Ireland

-49,8

92,5

33

1,3

-0,4

Greece

-48,4

144,9

5,6

2,7

-3,5

Spain

-20,7

61

7,2

6,2

-0,1

France

-22,9

82,3

3

5,9

1,5

Italy

-17,7

118,4

2,4

5,4

1,5

Cyprus

-8,2

61,5

3,3

7,2

1,1

Latvia

-23,1

44,7

8,6

6,3

-0,3

Lithuania

-21,2

38

7,7

6,6

1,4

Luxembourg

6,1

19,1

1

9,3

2,7

Hungary

-26,9

81,3

-0,6

6,1

1,3

Malta

-17,1

69

-1,7

7,0

2,7

Netherlands

-9,5

62,9

6,4

6,8

1,7

Austria

-11,8

71,8

2,5

6,9

2,3

Poland

-24,3

54,9

2

6,6

3,9

Portugal

-30,7

93,3

5,5

5,0

1,4

Romania

-26,7

31

7,3

6,5

-1,9

Slovenia

-15,2

38,8

4,8

7,2

1,4

Slovakia

-22,8

41

2

7,0

4,2

Finland

8,7

48,3

4,9

8,4

3,6

Sweden

7,6

39,7

-1

9,1

5,6

United Kingdom

-32,2

79,9

6,3

5,1

1,8

Iceland

-21,9

92,9

9,3

5,1

-4

Rodyk draugams