Tuomet ramstis ekonomikai yra ir mašinų avarijos, aviakatastrofos,
langų daužymas ir t.t. ir t.t. Regis visa plejada viešų asmenybių pradedant
Obama, baigiant šiandienos „Verslo žinių“ trečiajame puslapyje esančiu „Royal
Dutch Shell plc.“ yra pakerėti minties, kad finansuojant brangias ir
ekonomiškai nepasiteisinančias technologijas galima vienu šūviu nušauti du ar
net daugiau zuikių: pasiekti geresnės ekologinės situacijos, atpiginti ar
padidinti energijos tiekimą ir dar stimuliuoti ekonomiką krizės sąlygomis.

Iš tikro „Green growth“ ar kitais pavadinimais
besipuikuojančios strategijos yra savotiškas oksimoronas (Oxymoron). Naudojant mažiau
anglių Ceteris paribus energijos taip pat
bus mažiau.

CO2 gaudymo ir konservavimo technologijos
platesnis taikymas leistų sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir
stimuliuotų CO2 gaudymo ir konservavimo technologijas gaminančias
įmones. Lygiai taip pat, kaip nurodymas būtinai nešioti skrybėles stimuliuotų
skrybėlių sektorių.

Na gerai, CO2 gaudymo ir konservavimo
technologija leidžia naudoti santykinai pigesnį šaltinį - anglis, o tai gali
pasiteisinti brangių naftos kainų kontekste. Bet pagrindinė pamatinė
priežastis, kodėl CO2 gaudymo ir konservavimo technologija atsirado
yra mūsų pačių susigalvoti barjerai anglių naudojimui. Kitaip tariant, būtent todėl,
kad ES sugalvojo kovoti su klimato kaita, mes nebegalime naudotis pigiu ir patikimu
šaltiniu – anglimi – pigiai ir patikimai. Todėl kova su klimato kaita yra ne ramstis
ekonomikai, o didelė smegduobė.

Rodyk draugams