Štai Europos Parlamentas išplatino savo rezoliucijądėl maisto kainų augimo. Jame be išreikšto susirūpinimo  yra ir gerų dalykų, pvz., siūloma bent
laikinai keisti žemės ūkio produkcijos didinimą varžančius Bendrosios žemės
ūkio politikos elementus (nors šiap BŽŪP iš vis reikia atsisakyti) ar labiau
investuoti į antros kartos biodegalus. Tik teisingumo dėlei reikėtų paminėti,
kad ne kas kitas, o pati ES ir sugalvojo BŽŪP apribojimus…

Tačiau labiausiai dėmesį patraukė šis rezoliucijos punktas.

„kadangi daugelyje
valstybių narių neįmanoma įžvelgti tiesioginio ir ilgalaikio tam tikrų produktų
kainų augimo ir biokuro paklausos ryšio, tačiau vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad
tokiose šalyse kaip JAV aktyvi kukurūzų auginimo bioetanolio gamybos tikslais
skatinimo politika turi tiesioginį poveikį pašarų ir maisto produktų kainoms,
ir tai pripažino Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).“


Keista, pasirodo, JAV subsidijų politika skatina žemės ūkio
produktų kilimą o ES subsidijų politika – ne? Kad neužimti per daug laiko šiam
ginčui, reikia pacituoti, ką iš tikrųjų šiuo klausimu sako EBPO (kad neišimti
žodžių iš konteksto, dedu visą skirsnį; čia
nuoroda į visą studiją
):

„The rapid growth of
the global biofuels industry is likely to keep farm commodity prices high

through the next
decade as demand rises for grains, oilseeds and sugar from 2007 to 2016
(OECD/FAO,2007). At the same time, it is likely that the prices of commodities
and products that compete with the byproducts of biofuel production will
decline. The OECD considers the bioenergy industry to become a key factor in
the functioning of agricultural markets. Food prices are expected to rise
between 20% and 50% over the next decade. This projection seems to be
consistent with the development of food prices in recent years that have gone
up sharply in reaction to increased biofuel production in Brazil (the world’s largest
sugar exporter), China, the EU and the United States
(the world’s largest maize
exporter). However, it is opposite to the price developments projected in the
models of the IEA’s World Energy Outlook 2006 (IEA 2006b), which assumed a
further declining price of agricultural feedstocks because of increased productivity.
The reason for this discrepancy may be that the feedback effects between the
agricultural and biofuels market are not modelled in the IEA’s models but
agricultural prices are taken exogenously. In reality, however, increased
biofuels production to the target levels assumed for the EU, US, Brazil and others
will instead lead to upward pressure on feedstock prices.“
(paryškinimai mano)

Be abejo, labai norint, galima ginčytis, teisi EPBO, ar ne. Tačiau, cituojant EBPO, cituoti reikia iki galo. O kritikuojant JAV,
nebijoti pripažinti, kad ES subsidijų sistema biodegalams taip pat kelia žemės ūkio
produktų gamybos kaštus.

Rodyk draugams