Ar žinojote, jog pagal Lietuvos higienos normos „Bendrojo
lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 43 punktą, pagrindinis
apšvietimo srautas dešiniarankiams turi kristi iš kairės, o kairiarankiams– iš
dešinės? Mokyklų klasėse dažniausiai ar kone visada suolai būna sustatyti dešiniarankių
patogumui. Tai yra, šiuose suoluose sėdintiems mokiniams dienos šviesa krenta iš
kairės pusės. Todėl įdomu, kaip įgyvendinti tokį reikalavimą: sodinti visus kairiarankius
į atskirą klasę su atitinkamai nukreiptais suolais, o gal paprasčiau susodinti
kairiarankius nugarą į klasės lentą?

Abejotina, ar šis reikalavimas mokyklose yra iš vis įgyvendinamas.
O ir kam jį įgyvendinti, jei to paties dokumento 79 punkte reikalaujama, kad
mokymo proceso metu pagrindinis apšvietimo srautas turi kristi mokiniams iš
kairės (apie šviesą kairiarankiams iš dešinės nekalbama).

Idealus atvejis, kai tam tikra teisės akto nuostata ne tik
praktiškai yra kone neįgyvendinama, bet dar ir prieštarauja kitoms to paties
teisės akto nuostatoms.

Patiko (0)

Rodyk draugams