Neformalios ir nereguliarios “Savaitės žvaigždės”
nominacija šį kartą skiriama OECD.

Visų pirma išplatintas pareiškimas apie biodegalus, teigiantis, kad “vaistas yra blogesnis už ligą”. Nors elementarus
ekonominis dėsnis, kad padidinus produkto paklausą, padidės ir jo kaina, yra
neabejotinai visiems žinomas, ES, atrodo, tuo įsitikinti reikėjo empiriniu
būdu. Nepaisant laisvarinkiškų analitikų perspėjimų, kad pirmos kartos
biodegalai ekonomiškai nepasiteisina, nėra efektyvi kovos su klimato kaita
priemonė, gali turėti neigiamų pasekmių aplinkai ir kt., ES ir toliau remia biodegalų
gamybą. Tikėkimės ES paklausys, nes apkaltintiOECD atidirbinėjant naftos pramonei (kuo yra kaltinami liberaliai nusiteikę
komentatoriai) neišeis.

Antra, OECD raginimas nustoti proteguoti nacionalinius čempionus (santrauka ir nuorodos - čia) bei toliau siekti
efektyvesnės vieningos rinkos visuose sektoriuose yra sveikintinas dalykas. Nes
būtent ekonominis nacionalizmas, “išskirtinio” statuso suteikimas tam
tikriems sektoriams ar net produktams tampa kliūtimi veikti vieningai rinkai.
Be to, sunku įtikinėti kitas šalis atverti savo rinkas, jei net bendrijos
viduje rinka atverta ne visoms ekonominėms prekėms.

Rodyk draugams